دانشگاه علوم اسلامی رضوی


داوطلبان گرامی، لطفا موارد زیر را مطالعه فرماییدمشاهده کارنامه تستی آزمون ورودی سال 1400

مشاهده کارنامه تستی آزمون ورودی سال 1400
کد ملی :
شماره همراه:مشاهده کارنامه نهایی آزمون ورودی سال 1400

مشاهده کارنامه نهایی آزمون ورودی سال 1400
کد ملی :
شماره همراه: