دانشگاه علوم اسلامی رضوی


داوطلبان گرامی، لطفا موارد زیر را مطالعه فرماییدشما میتوانید از طریق قسمت زیر، کارت ورود به آزمون خود را دریافت نمایید.

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ورودی سال 1396
کد ملی :
شماره شناسنامه :شما میتوانید از قسمت زیر کارنامه تستی خود را مشاهده نمایید

مشاهده کارنامه تستی آزمون ورودی سال 1396
کد ملی :
شماره شناسنامه :شما میتوانید از قسمت زیر فرم های مصاحبه را دریافت نمایید

دریافت فرم مصاحبه آزمون ورودی سال 1396
کد ملی :
شماره شناسنامه :